Privacy Policy

Privacy Policy

1.1 In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Korton Group B.V. (hierna: Korton) omgaat met uw persoonsgegevens. Korton is gevestigd aan de Jadelaan 121, 2132 XZ te Hoofddorp. Korton is bereikbaar via info@korton.nl
1.2 Deze verklaring is aan u gericht en van toepassing op uw relatie met Korton als u uw persoonsgegevens aan Korton verstrekt.
2.1 Door contact met ons op te nemen, of gebruik te maken van onze diensten, kunt u bepaalde persoonsgegevens bij ons achterlaten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Uw naam, functie, en e-mailadres gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden of contact met u op te nemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het invullen van een contactformulier. Uw e-mailadres gebruiken wij verder om u onze nieuwsbrief te sturen, als u zich hiervoor heeft aangemeld. De website van Korton maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. In beginsel gebeurt dit alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt hierover meer lezen in onze cookie statement. Ook in onze softwareapplicaties worden persoonsgegevens verwerkt. Zie daarover punt 3 hieronder.
2.2 Korton verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en verkoopt deze niet door, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
3.1 In onze softwareapplicaties kunnen verschillende persoonsgegevens worden verwerkt. In de applicaties WinTax en Korton Regie worden uw persoonsgegevens verwerkt, als u een taxi heeft besteld bij een taxibedrijf dat gebruikmaakt van (één van) deze applicaties. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen in deze applicaties worden verwerkt: uw naam, locatie en rittenpatroon. Taxicentrales, chauffeurs en taxibedrijven die opereren als onderaannemer van het taxibedrijf waarbij u een taxi heeft besteld, hebben toegang tot deze persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in deze applicaties verwerkt om deze partijen in staat te stellen u zo goed en zo snel mogelijk te vervoeren. De applicatie WorkForce Pro is bedoeld om uw werkgever te helpen het werk en roosters efficiënt in te delen en te beheren. In dit verband worden in WorkForce Pro de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, functie, werkrooster, werktijden en vakantieperiodes. Met de applicatie Korton Team bestanden kunnen collega’s werk gerelateerde informatie en bestanden delen. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld informatie over uw (dagelijkse) werkzaamheden en functioneren.
3.2 De persoonsgegevens die bij het gebruik van onze softwareapplicaties worden verwerkt, worden opgeslagen op ofwel het eigen datacenter van Korton, ofwel op locatie bij de klant van Korton die deze applicaties afneemt.
4.1 Uw persoonsgegevens worden door Korton verwijderd: a) Zo snel mogelijk nadat u een verzoek heeft ingediend tot verwijdering. Als u verzoekt om verwijdering, is het mogelijk dat u onze diensten niet meer (optimaal) kan gebruiken; b) Zodra de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verkregen.
5.1 U kunt Korton bepaalde verzoeken doen ten aanzien van uw persoonsgegevens. a) U heeft het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat u onze diensten niet meer (optimaal) kunt gebruiken. b) U heeft het recht te verzoeken tot correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
5.2 U kunt zich voor de uitoefening van uw rechten in punt 5.1 zowel fysiek als elektronisch tot Korton richten, met gebruikmaking van de gegevens zoals genoemd in punt 1.1. 6.