Personeelsplanning

Flexibiliteit in inzet en aansturing van uw medewerkers

Bespaar met efficiënte personeelsplanning

Creëer de optimale balans tussen arbeidsbehoefte en de medewerkerscapaciteit. Stem competenties, arbeidskosten en klant- en medewerkerstevredenheid af binnen uw organisatie. Ga aan de slag en manage op strategische wijze forecasting, planning, roostering en registratie van gewerkte tijden en analyseer de geroosterde en geregistreerde uren met onze Personeelsplanning.

Optimaliseer uw personeelsplanning en de tevredenheid van uw medewerkers

Het op orde hebben van de personeelsplanning is essentieel voor goede resultaten, een hoge tevredenheid van de medewerkers en uw klanten. Bij het goed doorlopen van het planproces, geeft dit inzicht in de vraag en het aanbod, het werk en de beschikbare medewerkers. Zodat deze goed tegen elkaar weggezet kunnen worden.
Planning en roostering staan met elkaar in verbinding. Wij leveren digitale oplossingen om uw behoefte snel om te zetten in een helder dienstrooster.

Voorkom te hoge werkdruk

Een efficiënte inrichting van uw organisatie, waarmee u personeelskosten laag houdt. Iets dat elke ondernemer graag zou willen. Een groot risico met een dergelijke inrichting is dat u sommige medewerkers te veel kunt gaan belasten, waardoor een te hoge werkdruk ontstaat. Efficiënt werken vraagt om een strakke planning waarbij de verdeling van het werk in balans is. Middels het personeelsplanning proces kunt u dit organiseren.

Vraag direct het Whitepaper Personeelsplanning aan.

Personeelsplanner

Vrijblijvend advies

Wij denken graag met u mee over een passende personeelsplanningstrategie voor uw organisatie

Lees meer

Borg interne continuïteit met een goede personeelsplanning

Door middel van een personeelsplanning draagt u zorg voor de optimale efficiëntie van uw medewerkers. Met een personeelsplanning bent u vele malen beter in staat om interne continuïteit hoog te houden en te waarborgen. Een heldere en gestructureerde planning voorkomt zowel overcapaciteit als ondercapaciteit. De laatste fase van de personeelsplanning bestaat uit het maken van een efficiënt werkrooster. Hier komt vraag en aanbod op een inzichtelijke manier bij elkaar. Korton heeft software ontwikkeld, die het maken van een goed werkrooster vergemakkelijkt.

Alvorens u gaat roosteren is het echter van belang de initiële stappen in het personeelsplanning proces goed te doorlopen. Deze bestaat uit forecasting en capaciteitsmagagement, planning en tot slot het inroosteren. In deze vroege stappen brengt u het vraag en aanbod bij elkaar en ontwikkelt u inzicht in de beschikbare capaciteit die vereist is voor de werkzaamheden van uw onderneming.

Een personeelsplanning biedt essentieel inzicht

Een personeelsplanning maakt inzichtelijk waar de bezetting binnen uw organisatie op orde is en waar in de nabije toekomst nieuwe medewerkers nodig zijn op basis van het verwachte werkaanbod. Het is een proces waarmee u duidelijk vooruit kunt kijken en dat ervoor zorgt dat u niet achter de feiten aan loopt. Daarom is een planning noodzakelijk voor een toekomstbestendige organisatie. In de praktijk zien we steeds meer parttime functies, wat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod behoorlijk uitdagend maakt.

Korton heeft met de Personeelsplanner software ontwikkeld die vraag en aanbod in een goed werkrooster bij elkaar brengt. Onze software maakt de laatste stap in het personeelsplanning proces, het roosteren, vele malen eenvoudiger.

Een zeer handige functionaliteit van onze software is het inroosteren op basis van talent. Met de personeelsplanning software van Korton kunt u competenties koppelen aan medewerkers. Vanuit  diverse competenties kunt u uw medewerkers inroosteren op werkzaamheden waarmee het talent van een medewerkers optimaal benut wordt. Dit verhoogt de productiviteit en het werkplezier. Dat leidt tot hogere motivatie, waarmee u uw medewerkers aan uw organisatie bindt.

Personeelsplanning voor een hoge medewerkerstevredenheid

We zitten in een fase van forse economische groei. Menig organisatie groeit mee en er is een sterke behoefte aan gekwalificeerd personeel. Veel bedrijven hebben juist in deze tijd moeite om goed personeel te werven én vast te houden. Hier ligt een kans voor u als organisatie.

Met een hoge medewerkerstevredenheid bindt u personeel aan uw onderneming. Daarbij wordt uw bedrijf interessanter voor nieuw talent. Het optimaal benutten van de talenten van uw medewerkers is niet alleen deugdelijk voor uw bedrijf, maar is tevens een belangrijke factor voor een hoge medewerkerstevredenheid.

Korton heeft software ontwikkeld voor een werkrooster waarbij u uw personeel kunt inzetten op werkzaamheden waarbij het talent van de medewerker optimaal tot uiting komt.

Wilt u hierover graag een keer vrijblijvend in gesprek met onze adviseurs? Neem dan contact met ons op.

Sluiten
Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay