Personeelsplanning software

Voldoet Excel niet meer en zoekt u software die het makkelijker maakt om uw personeelsplanning te maken?

Waarom blijven werken met ingewikkelde spreadsheets als er personeelsplanning software bestaat dat speciaal ontwikkeld is voor het maken van personeelsroosters en het registreren van de gewerkte uren?

Wat zijn de voordelen van personeelsplanning software?

  • Met de software kunt u de werklast efficiënter verdelen over uw medewerkers. Dus met minder mensen meer doen!
  • Door het roosterproces te optimaliseren kunt u meer en gelijkmatiger rekening houden met de wensen van uw medewerkers. U verhoogt dus hun tevredenheid.
  • Automatische controle op wetgeving, cao en de juiste samenwerking met uw medewerkers scheelt doorgaans een hoop discussie achteraf. Wel zo prettig met al die verschillende wensen!
  • U bespaart kosten door verschillende processen te automatiseren en deze op elkaar aan te laten sluiten. De inroostering, verwerking en verantwoording van gewerkte uren integreert u daarmee in één digitale omgeving. Dit levert aanzienlijke besparingen op.
  • U vergroot de kwaliteit van het administratieve proces. U kunt heel gemakkelijk gegevens uitwisselen met andere systemen door te koppelen met de bestaande applicaties in uw omgeving.
  • Last but not least kunnen de verantwoordelijken binnen uw organisatie zich meer richten op de kwaliteit van het workforcemanagementproces. Uw beleid komt zo ook nog eens beter uit de verf.

 

Wilt u meer weten over personeelsplanning?Vraag direct het Whitepaper Personeelsplanning aanNeem contact op

Optimaal personeelsrooster

Als u wilt, kan het softwareprogramma volledig automatisch met roostervoorstellen komen aan de hand van de door u gewenste bezetting. Zo krijgt u een optimaal roosterresultaat voor elke mogelijke cyclus.

Uitgebreide autorisatiemogelijkheden zorgen dat een ieder de juiste informatie en functionaliteit heeft. Niet te veel en niet te weinig. Een onbeperkt aantal gebruikers kan er tegelijkertijd mee werken. Na een gedegen inrichting en training door een consultant is het gebruik van de software volledig ingericht op uw organisatie en zeer gebruiksvriendelijk.

 

Wanneer is personeelsplanning software interessant voor mijn organisatie?

De investering in de software wordt interessant wanneer u 100 medewerkers of meer moet inroosteren. Lees meer over onze applicatie Korton Personeelsplanner.

Wilt u meer weten over personeelsplanning?

Vraag direct het Whitepaper Personeelsplanning aanNeem contact op

Lees meer

Wat is personeelsplanning software?

De meeste personeelsplanning software neemt u af vanuit de cloud. U betaalt naar gebruik (per planner, aantal medewerkers en koppelingen) en kunt dus gemakkelijk op- en afschalen.

Er zijn verschillende softwarepakketten op de markt waarmee u ook roosters kunt maken, echter dit zijn vaak verfraaide spreadsheets waarbij nog veel handwerk aan te pas komt. Professionele personeelsplanning software is geheel ontwikkeld om in een zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk inspanningen een kwalitatief hoogstaand personeelsrooster te maken. Dus met geautomatiseerde functionaliteiten, waardoor het rooster automatisch wordt gemaakt op basis van vraag (ingeplande diensten) en aanbod (beschikbaarheid van medewerkers met een bepaalde competenties).

Sluiten
Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay