Jammer, net gemist…

Er zijn nog steeds grote gaten voor goede aansluitingen binnen de vervoersketen van openbaar vervoer en mobiliteitsproviders

Zoektocht naar verbinding tussen de deeloplossingen

Mobility as a Service ook wel bekend als “MaaS” staat aan de vooravond van de grote doorbraak. Een nieuwe hype lijkt te zijn geboren, maar eigenlijk zijn er nu alleen maar deeloplossingen en ontbreekt het groter geheel. Losse onderdelen zoals deelfietsen, deelauto’s, flexibele apps voor OV, taxi-apps worden al breed opgepakt en zijn op zichzelf staand allemaal prachtige oplossingen. Wat ontbreekt is de verbindende factor.

Hoe worden persoonlijke voorkeuren (je reisprofiel) bewaard, aangevuld en beschermd? Hoe worden meerdere optimale reismogelijkheden met elkaar vergeleken en aangeboden? Hoe verloopt de financiële afhandeling? Hoe wordt het reisbudget (het abonnement) bewaakt? De grote vraag is hoe en waarmee al deze vooruitstrevende deeloplossingen aan elkaar worden verbonden.

Grote bedrijven in de vervoers-, de automotive- en de assurantiesector verdiepen zich in geïsoleerde aspecten over de toekomst van mobiliteit. Binnen de informatietechnologie is de kennis aanwezig om de verbinding snel te realiseren. Hierdoor zal de echte Digitale Transformatie binnen de mobiliteit pas gaan plaatsvinden.

Verbind de totale vervoersketen met een krachtig regieplatform

De kracht van Mobility as a Service wordt pas benut op het moment dat er een volledige verbonden vervoersketen ontstaat. Een keten, die burgers in staat stelt om met verschillende modaliteiten, een efficiënt en betaalbare vervoersbeweging te organiseren. De volledige kracht van deze keten moet natuurlijk eenvoudig toegankelijk zijn via je telefoon.

Uiteindelijk moeten alle losse elementen, ieder met hun eigen specialismen en gebruikersgroepen, aan elkaar gekoppeld worden. De individuele bestelapps en –websites zullen de ontsluiting zijn naar een centraal platform. Dit platform combineert alle beschikbare modaliteiten en stelt, vanuit het persoonlijke reisprofiel, de ideale reis samen voor de gebruiker.

Een nieuw platform regelt de complete afhandeling van de gekozen en geboekte reis. Als de mobiliteitsaanbieder zijn diensten aanbiedt via een abonnement, is de bewaking op de besteding van dit abonnement van groot belang. Het platform houdt niet alleen rekening met dit budget, maar past ook de reismogelijkheden daarop aan. De gewenste bestelling wordt direct doorgegeven aan de diverse modaliteiten en de volledige financiële afhandeling is geborgd. Alle spelers, inclusief de gebruiker, ontvangen tijdens het hele proces de juiste informatie.

Hierdoor ontstaat een open en transparant platform waarin iedere mobiliteitsaanbieder ingezet kan worden voor de ketenintegratie. Een noodzakelijke volgende stap in MaaS.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay