Meer regie vanuit gemeentes

Hoe wordt de regie van kwalitatief en betaalbaar WMO-vervoer bewaakt?

Hoe borgen we goede regiemodellen die de kwaliteit en betaalbaarheid voor WMO-vervoer garanderen?

De transitie van sociale overheidstaken naar gemeenten is een feit.
Het doel van deze transitie is dat gemeentes dichter bij de burger komen te staan en zo beter in staat zullen zijn om zorg op maat te kunnen leveren. Deze transitie heeft gevolgen voor de veelal complexe bestuurlijke organisatie van gemeentes. Zij komen voor nieuwe uitdagingen te staan zoals het inrichten van nieuwe processen, het herinrichten van bestaande processen, het inregelen van de nieuwe budgetten en regelgeving hieromtrent. Ook de organisatie en het invoeren van het contractvervoer moet worden herzien.

Digitaal brengt veel reële, nieuwe en concrete oplossingen om mobiliteit te transformeren

Procesautomatisering speelt een grote rol bij de implementatie omdat hiermee de verbinding en samenwerking tussen verschillende partijen transparantie biedt. Er kan op vele fronten een flinke verbeterslag worden behaald, bijvoorbeeld in de operationele uitvoering richting de burgers en bij het ontschotten van de budgetten, waarmee een grotere (financiële) flexibiliteit gerealiseerd wordt. Met ons platform “Korton Regie” zijn gemeentes in staat de diversiteit van de wet- en regelgeving in de mobiliteit en contractvervoer optimaal te automatiseren en uit te voeren.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay