The Journey

Welke maatschappelijke uitdagingen gaan we oplossen?

Mobiliteit verbindt mensen en is van groot belang voor onze economische vitaliteit

Mobiliteit blijft een belangrijk onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven: voor ons werk, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. De omvang en samenstelling van de vraag naar mobiliteit worden maar gedeeltelijk door economische invloeden bepaald. De mobiliteit van mensen brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van volksgezondheid, milieu en klimaat. De consument laat zich in de zoektocht naar mobiliteitsoplossingen via internet en sociale media uitgebreid voorlichten over de ontwikkelingen en alternatieven in de markt. En terwijl de bevolking groeit, groeit ook de hoeveelheid mobiliteit.
Het Kabinet Rutte III zet in op integrale benadering van mobiliteit, extra investeringen en duurzaamheid. Dat het nieuwe kabinet nu in totaal twee miljard euro extra uittrekt voor investeringen in weg, water, OV/spoor en daarnaast ook extra in de fiets, is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Dit biedt enorm veel kansen! We nemen je graag mee aan de hand van een aantal verschillende maatschappelijke en bedrijfsmatige uitdagingen en geven je onze kijk op de verschillende oplossingsrichtingen.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay