Korton WinTax

Al meer dan twee decennia een begrip binnen de personenvervoer. De onmisbare mobiliteitsoplossing voor planning en uitvoering

Van ritaanname tot afrekening onder controle

Korton WinTax is de mobiliteitsoplossings waarmee de planning van uw taxiritten op efficiënte wijze gerealiseerd wordt, vanaf de aanname van de rit tot aan facturatie en management informatie. Of het nu om uw eigen klanten gaat, of om ritten die u voor uw opdrachtgever uitvoert. Alle ritten worden met de juiste gegevens opgeslagen in uw systeem. Uw planners hebben direct en snel toegang tot alle benodigde informatie. De administratieve processen, zoals facturatie en urenverwerking van de chauffeurs, zijn informatief en eenvoudig. Heeft u behoefte aan optimalisatie en efficiëntie? Dan heeft u met een druk op de knop inzicht in de data.

Planning, registratie en eenvoudige facturatie
Geplande diensten kunnen worden ontvangen vanuit Korton Personeelsplanner en terugkoppeling van de gerealiseerde diensttijden naar Korton Personeelsplanner is uiteraard ook gefaciliteerd, zodat vanuit Korton Personeelsplanner de loonverwerking uitgevoerd kan worden. Factuurregels worden vanuit WinTax Factuur naar uw boekhoudpakket gecommuniceerd en in combinatie met sommige boekhoudpakketten kan WinTax Factuur zelfs de betaling monitoren. Is uw klant vergeten de factuur te voldoen? Dan kan WinTax Factuur ook herinneringen en aanmaningen voor u genereren.

Management informatie (BI)
Vanuit een universele OData koppeling kan vanuit verschillende applicaties, bijvoorbeeld Excel en Power BI, informatie worden opgehaald uit Korton WinTax, waarmee u management informatie kunt verzamelen om inzicht te verkrijgen in welke verbeteringen er nog te realiseren zijn.

Beschikbare koppelingen
Met behulp van een groot aantal koppelingen met BCT’s, telefooncentrales, datacommunicatieterminals en andere applicaties, wordt uw vervoersplanning sterk vereenvoudigd. Vanuit alle grotere opdrachtgevers in Nederland worden ritten volledig automatisch ontvangen, zowel losse ritopdrachten als groepsvervoer ritten. Met behulp van een koppeling met de telefooncentrale heeft uw gebruiker bij het opnemen van de telefoon direct in beeld wie hij of zij aan de telefoon heeft om vervolgens een keuze te maken uit één van de acties die aan de gebruiker worden voorgesteld.

Alle gangbare datacommunicatieterminals en BCT’s binnen Nederland kunnen worden gekoppeld met Korton WinTax, waardoor de ritten uitsluitend hoeven te worden klaargezet voor verzending naar het betreffende apparaat. Zodra de chauffeur in het betreffende voertuig beschikbaar is, wordt de ritopdracht verzonden. Elke actie van de chauffeur wordt vastgelegd en verwerkt, waarbij terugkoppeling naar de eventuele opdrachtgever direct wordt gerealiseerd.

Ontsluiting via het internet en de telefoon
Het is mogelijk uw klanten en personeel te verbinden via het internet en tevens via een app op de telefoon. Uw klanten kunnen ritten inzien, boeken en bewerken. Ook kunnen zij klachten indienen en facturen bekijken. Uw chauffeurs kunnen hun geplande diensten bekijken, maar ook nog openstaande diensten claimen en geplande ritten voor de volgende ochtend inzien.

Tenslotte kan uw centralist met behulp van de centralistenpagina vanuit huis of de auto enkele werkzaamheden verrichten, zodat hij of zij niet op kantoor aanwezig hoeft te zijn om toch de nodige diensten te kunnen verlenen aan klanten en chauffeurs.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay