Innovatie & Onderzoek

De mobiliteitsmarkt is continu in beweging

Digitale platformen verbinden de gebruiker ook met mobiliteit

De echte innovaties van Wikipedia en Facebook waren niet zozeer technologisch maar sociaal van aard; ze faciliteerden nieuwe vormen van interactie en verbinding. Deze digitale platformen doorbraken bestaande marktverhoudingen. Dat is nu ook gaande in de markt van mobiliteit. Digitale platformen verbinden kleine aanbieders met individuele vragers. Met ICT als ‘onderlegger’ is realisatie van innovatieve nieuwe diensten ongekend goedkoop en gemakkelijk. Airbnb deed dat met overnachtingen, Snappcar en MyWheels met leenauto’s en Uber met taxiritten. Dat kan hard gaan.

Wie nu nog een aanbieder is in een nichemarkt kan morgen volledig up-and-running zijn in de mobiliteitsmarkt. Dat zijn kansen én bedreigingen. Waar Uber zich positioneert als versterking van het openbaar vervoer op de “first en last mile”, is BlaBlaCar in Zuid-Europa al een regelrechte concurrent voor openbaar vervoer op de lange termijn . En Bridj moet nog komen.

Dat roept de vraag op: wie verdient straks wat? Hebben onze openbaar vervoerbedrijven de ‘genen’ in hun organisatie om de ‘buurtbus van de toekomst’ echt een stap verder te realiseren, als ware het de Airbnb van mobiliteit? Of is dit nu juist een mooie kans voor de technologische startups met hun online aanpak? Trekken de traditionele openbaar vervoerbedrijven van deze wereld zich terug op hun ‘niche’; de grote drukbezette lijnen? Kiezen ze? Of wordt er misschien voor hen gekozen?

Strategische inzichten

Onderzoek de rol van technologie bij het transformeren van de mobiliteitsmarkt

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay