Zorgverzekeraars

Indicatie, uitvoering en afhandeling volledig onder controle

Organiseer het Zittend Ziekenvervoer zo efficiënt mogelijk

De zorgverzekeraars binnen Nederland zijn op basis van wettelijke verplichtingen verantwoordelijk voor het medisch indiceren van verzekerden én het uitgeven van de verschillende vervoersmachtigingen.

Voorheen was een uitgeschreven medische verklaring van een behandelend arts dekkend voor declaratie bij de zorgverzekeraar voor diverse vormen van vervoer. Op vertoon van de medische verklaring was het voor de verzekerde mogelijk om het eigen en openbaarvervoer te declareren. Voor het taxivervoer hoefde de verzekerden alleen de medische verklaring af te geven aan de vervoerder en die declareerden de gereden ritten bij de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar controleerde achteraf of deze declaraties gegrond waren. Dit was bij de zorgverzekeraar een tijdrovend proces en fraudegevoelig.
Korton heeft het gehele proces, van de medische indicatiestelling, via uitgifte van vervoersmachtigingen, de inkoopprocedure van gecontracteerde zorg tot de financiële afhandeling naar onderaannemer en opdrachtgever geautomatiseerd met de oplossing “Korton Regie”.

Zittend Ziekenvervoer geoptimaliseerd voor alle betrokken partijen
Met “Korton Regie” is de zorgverzekeraar (onder andere) in staat om haar verzekerden medisch te indiceren door het beantwoorden van een dynamische vragenlijst (beslisboom). De medische indicatiestelling met de beslisboom is uitvoerbaar op de vijf hoofdbeperkingen die wettelijk zijn vastgesteld onder de basisverzekering en op afwijkende behandelingen die gedekt worden onder een aanvullende verzekering.

Zodra de vervoersmachtiging is uitgegeven is deze direct inzichtelijk/opvraagbaar door de aangesloten zorgverleners. De geplande en geleverde zorg wordt gekoppeld aan de uitgegeven machtiging en geregistreerd in “Korton Regie”. Indien deze registratie niet overeenkomt op basis van de ingestelde controleregels in het systeem, zal de verwerking geen doorgang vinden en zo worden eventuele foutieve en onterechte registraties in het systeem vermeden.

Omdat alle benodigde controles vóóraf plaatsvinden kan de zorgverzekeraar maandelijks zonder problemen de financiële afrekening doen en ook direct tot uitbetaling overgaan. Tevens kunnen de gecontracteerde zorgverleners via de uitgegeven inlogaccount direct de digitale factuur inzien en downloaden.
Hiermee zijn alle administratieve processen van het Zittend Ziekenvervoer geautomatiseerd binnen één oplossing. Deze oplossing heeft geleid tot aanzienlijke kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en serviceverhoging bij de zorgverzekeraar, verzekerden en zorgverleners.

Consultancy Services

Onze experts helpen u graag
met de inrichting van het gehele proces

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay