Gemeentes

Ontdek hoe Korton lokale overheid helpt in maatschappelijk vervoer effectief en efficiënt inzetten

Veranderingen in wet en regelgeving

Korton heeft al meer dan 20 jaar ervaring met de regelgeving en uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Zowel vanuit de uitvoerende partijen als vanuit de opdrachtgevers heeft Korton veel kennis en ervaring opgedaan en omgezet in oplossingen die deze dienstverlening naar een hoger platform brengen.
De afgelopen jaren worden gemeentes steeds meer belast met overheidstaken en komen hierdoor voor nieuwe uitdagingen te staan. Deze transitie vereist een veranderproces binnen de gemeentes en de dienstverlening waarin de burger centraal staat. Korton volgt deze nieuwe ontwikkelingen en deelt haar kennis en ervaring binnen deze branche, door het organiseren van kennissessies met de belanghebbende partijen en het opzetten van pilots.

Dienstverlening effectief en efficiënt inzetten
Het uiteindelijke doel is om de inwoner niet te belasten met onnodige administratieve afhandeling. De dienstverlener moet zijn dienstverlening effectief en efficiënt kunnen inzetten. En daarmee zorgen dat de gemeente haar inwoner zo goed mogelijk kan ondersteunen, zodat deze kan blijven participeren in de maatschappij. Het MaaS platform van Korton zal alle betrokken partijen inzicht en overzicht geven over het gehele proces van indicatiestelling, operationele planning en uitvoering tot en met financiële afwikkeling.

Vervoersregie

Vrijblijvend advies

Wij helpen en begeleiden u graag in het vormen van een passende vervoersregie strategie voor uw organisatie.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay