Onze Zorgkanjers hebben onze hulp en bescherming

Faceshields Aanvragen

Vrijwaring van aansprakelijkheid en randvoorwaarden, assemblage- en schoonmaakinstructie beschermingsmiddelen

Korton Group B.V. is IT dienstverlener, dat een initiatief is gestart voor het ontwikkelen en verstrekken van producten om COVID-19 beschermingsmiddelen van te maken, met behulp van onder andere 3D-print techniek. De volledige beschermingsmiddelen zijn ontworpen door individuele vrijwilligers en worden gedeeld onder open source licenties. Om onze organisatie en vrijwilligers optimaal juridisch te beschermen wijzen we u erop dat u akkoord gaat met de volgende afspraken:

  1. Korton Group B.V. garandeert niet dat de geleverde gedoneerde producten, welke steeds als unieke print wordt gemaakt, correct werken of aan enige wettelijke vereisten voldoen. Deze ‘uitsluiting van de aansprakelijkheid’ is bedoeld om aan te geven, dat Korton Group B.V. deze ontwerpen aanbiedt zonder enige vorm van garantie en iedere aansprakelijkheid voor schade uitsluit.
  2. Ieder gebruik geschiedt geheel voor eigen risico. Mocht er iets mis zijn, zijn we natuurlijk blij met feedback en zullen we de producten graag vervangen door nieuwe exemplaren.
  3. De ontvanger van de producten om het beschermingsmiddel te maken accepteert het risico van het in elkaar zetten van het product en het gebruik als corona beschermingsmiddel.
  4. Risico’s zijn onder meer eventuele letsel bij beschadiging of bij breuk, consumptie of ten gevolge van het niet goed reinigen van het product.
  5. Het ontwerp is niet bedoeld voor commercieel gebruik en het mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
  6. De uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid geldt voor Korton Group B.V. maar ook ten behoeve van alle vrijwilligers die daarbij zijn aangesloten of die de ontwerpen hebben gemaakt of aanbieden.
  7. Alle informatie die wordt verstrekt door Korton Group B.V. en personen die geassocieerd zijn met Korton Group B.V. is nimmer bedoeld om gebruikt te worden of erop te vertrouwen dat daarmee een gezondheidsprobleem of ziekte kan worden voorkomen.
  8. Het is niet toegestaan de gedoneerde producten van Korton door te verkopen aan derden of in te zetten voor andere commerciële doeleinden.

 

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord