Faceshields voor onze Zorgkanjers

De zorg gaat zwaar gebukt door COVID-19

Zoals iedereen weet brengt COVID-19 (het Corona virus) veel leed en is er op dit moment een schreeuwend tekort aan goede beschermingsmiddelen voor onze zorgkanjers. Zij krijgen op dit moment slechts morele steun van de overheid. Terwijl we allemaal klappen voor deze kanjers en ze bedanken voor hun enorme inzet gaat er op dit moment aan de andere kant iets heel goed mis. Hieronder de ondersteunende zorgorganisatie die Korton tot nu toe heeft bijgestaand.

Zorg heeft geen bescherming

Het gaat nu goed mis

De overheid heeft namelijk bepaald dat de beschikbare beschermingsmiddelen in de eerste plaatst bestemd zijn voor de eerste zorgschil (de commerciële en academische ziekenhuizen met IC’s). Zorginstellingen in de ouderen-, thuis- en gehandicaptenzorg vallen hier niet onder en staan door de grote tekorten veelal met lege handen. Dit zorgt voor onmogelijke situaties voor zorgmedewerkers die;

  1. Of geen bescherming hebben waardoor zij het risico lopen besmet te raken met alle gevolgen van dien;
  2. Of de zorg aan de client simpelweg niet kunnen geven, uit angst voor besmetting van henzelf danwel de client, waardoor er cliënten zijn die nu helemaal geen zorg ontvangen.

Teveel regelgeving, tekorten en gedoe

Hoe kan dit?

Nu hoor ik u denken, hoe is dit mogelijk? Zorginstellingen hebben toch zelf financiële middelen om deze zaken goed in te kopen? Dit was ook onze veronderstelling.

Groot was onze verbazing dan ook toen wij vernamen dat zorginstellingen uitsluitend materiaal mogen inkopen wat door Het landelijk consortium hulpmiddelen van de Rijksoverheid is goedgekeurd. Voor meer informatie.

Bedrijven die voldoen aan de diverse Europese certificeringen en regelgevingen die voor deze goedkeuring vereist zijn, rekenen woekerprijzen.

Schrijnende en zorgelijke situaties

Samengevat

Samengevat zien we dat Corona enorm veel leed veroorzaakt en dat er binnen de zorginstellingen een groot tekort is aan beschermende materialen. De toegestane materialen zijn voor deze zorginstellingen onbetaalbaar en kennen lange levertijden.

Makkelijker verkrijgbare en direct beschikbare materialen gaan eerst naar ziekenhuizen; zorginstellingen zijn gebonden aan bureaucratische Europese regels. Ondertussen overlijden mensen in deze zorginstellingen (onder andere verpleeghuizen) en worden zorgmedewerkers ziek. Onvoorstelbare situaties anno 2020 in Nederland.

Inzet van 3D-printing blijft druppel op gloeiende plaat

Bescherming met de kracht van IT

Om deze reden is Korton samen met 3D-Props reeds gestart om met de inzet van 3D-printers zelf-beschermende materialen (Face Shields) te produceren en deze direct te doneren aan de zorg. Door dit initiatief zijn er nu 2.250 Face Shields met 3D-printers in productie en deels geleverd aan verscheidene zorginstellingen.

We zien echter dat, ondanks de grote dankbaarheid in de zorg, het de beroemde druppel op de gloeiende plaat blijft. De tekorten zijn simpelweg enorm groot en 3D-printing produceert niet snel genoeg om aan de acute vraag te voldoen

Massale productie op Nederlandse bodem

En razendsnel uitleveren

Korton heeft een poging gedaan om een collectief te starten met zorginstellingen om samen met Pekago, een Brabantse spuitgieterij, deze Face Shields op grote schaal te produceren en te leveren. Hier is door veel zorginstellingen positief op gereageerd. Echter door de eerder genoemde regelgeving mogen zorginstellingen deze Face Shields niet aanschaffen wanneer ze niet aan de officiële Europese eisen voldoen.

Wat wél mag is tegelijk vreemd en bijzonder. Wanneer middelen namelijk gedoneerd worden hoeven ze uitsluitend door de infectiedeskundige van de zorginstelling beoordeeld te worden. Op dat moment vervallen alle Europese certificeringseisen! Daarom is Korton een ondernemingscollectief gestart om alsnog de massale productie op Nederlandse bodem versneld in productie te brengen

Steun voor de Ouderen-, gehandicapten en thuiszorg

Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wij kunnen de zorg en al haar zorgkanjers niet de dupe laten worden van deze “bijzondere” bureaucratische Europese regelgeving en de marktwerking die de hoognodige beschermingsmaterialen onbetaalbaar maken.
Daarom vragen wij nu uw hulp!!

De Ouderenzorg, waarvan veel kwetsbare ouders, opa’s en oma’s afhankelijk zijn, kan onze hulp heel goed gebruiken. Help ons onze kanjers en zorgbehoevenden te beschermen!
De spuitgieterij is in staat om op grote schaal binnen 1 week productielijnen te starten waardoor we in de komende weken duizenden Face Shields kunnen doneren.

Dit kan jij doen

Alleen samen krijgen we Corona onder controle

Dit is exact de reden waarom wij u om hulp vragen. Niet alleen staan klappen, maar ook gewoon actie! Als collectief van verschillende ondernemers zijn we in staat een mega oplage te produceren en deze te doneren. Ons streven is met dit gezamenlijk initiatief een totale investering van minimaal € 50.000 bijeen te brengen waardoor we in staat zijn om op hele korte termijn een kleine 30 duizend Face Shields te produceren en uit te leveren in de zorg. De teller staat op dit moment op iets meer dan € 25.000.

We hopen hiermee onze zorgkanjers (deels) te kunnen beschermen zodat zij hun geweldige werk kunnen blijven doen

Kracht van 3D-printen samen met 3D-Props

Lokale en kleinschalige snelle productie

Korton heeft gekozen voor productie met 3D-printing omdat:

  1. We de productie in eigen hand houden en het daardoor niet onderhevig is aan afhankelijkheid van derden;
  2. Nieuwe productie direct door hemzelf wordt uitgeleverd aan zorgorganisaties;
  3. Niet onderhevig is aan vraag en aanbod, omdat er sprake is van een donatie/gift

 

Korton en 3D-Props vonden elkaar in dezelfde intrinsiek gemotiveerde taak om de zorg zo snel mogelijk te helpen. Met de jaren kennis van 3D-modellering en printen voor, is 3D-Props een zeer waardevolle strategische partner geworden van dit project. Zij zijn de technische drijvende kracht op de snelheid van dit initiatief. 3D-Props maakt custom rekwisieten voor display en cosplay gebaseerd op film en game personages.

Druppel op gloeiende plaat

Grote behoefte

Na overleg met verschillende zorginstellingen heeft Korton de bittere conclusie getrokken, dat ondanks zijn MVO-initiatief, dit weinig impact met zich mee brengt binnen de zorg. Er kan namelijk niet op grote schaal in een hele korte termijn worden geproduceerd. Waardoor het initiatief de beroemde druppel op de hete plaat is.

Een voorbeeld hierbij is dat Korton 200 Face Shields heeft gedoneerd aan een zorginstelling met meer dan 13.000 zorgmedewerkers. Hoewel men enthousiast is over het initiatief, worden bij lange na niet alle zorgmedewerkers voorzien van goede bescherming. Jammer genoeg gaan er nu schrijnende verhalen de ronde over cliënten die thuis geen zorg meer ontvangen, omdat ze zijn besmet met het COVID-19 virus. Met als direct gevolg dat zij een grote kans hebben tot overlijden

Fantastische samenwerkingen

Samenwerking met Pekago en Albyco

Korton heeft de samenwerking opgezocht met een spuiterij in het Brabantse Goirle, dat zelf in haar directe omgeving ook is geconfronteerd met de gevolgen van het virus. Ook het management van Pekago voelde zich verplicht en vereerd om deel te nemen aan een nieuw initiatief om Face Shields op grotere schaal op Nederlandse bodem versneld te produceren en te leveren. Samen met 3D-Props is een optimaal design ontwikkeld om in productie te komen. Hiervoor hebben zij zelfs de productielijn, die tot week 20 gereserveerd was, direct vrijgegeven om zo per week 5.000 tot 8000 Face Shields te kunnen produceren.

Albyco is benaderd voor de 180 micron PET transparanten, die op de Face Shield kap wordt geplaatst. Zij kopen voorraden terug bij hun klanten om deze tegen kostprijs aan te bieden voor dit fantastische initiatief. Daarnaast vormen zij een onderdeel van het productie proces om voorgeboorde gaten en afrondingen van de schermen te leveren.

Hiervoor hebben Korton en 3D-Props de intellectuele, digitale en technische (3D) tekeningen en kennis overhandigd.

Face Shield Mal

Om tot grote productie te komen is het noodzakelijk een zogenoemde ’matrijs’ of mal te vormen, die gebruikt wordt om op grote schaal tot productie te komen. Het proces hiervan neemt normaal circa 4/8 weken in beslag. Pekago en Korton hebben dit teruggebracht naar minder dan een week. Waardoor Korton in staat is de eerste leveringen (batch van 5.000 stuks) binnen 2 weken te kunnen realiseren.

Ter afsluiting

Het moge duidelijk zijn dat Korton, dat als kernactiviteiten het leveren van ICT outsourcing/ dienstverlening in de zorg, in de kern hele andere activiteiten uitvoert, dan het bovengenoemde voorstel. Echter leidt Korton dit initiatief om zorg te dragen dat vanuit een zakelijk, eerlijke en met versnelde productie, met dank aan de huidige IT innovatie, zo snel mogelijk invulling wordt gegeven aan de grote behoefte om onze Zorgkanjers te beschermen in hun werk.

Daarom hopen wij, dat wij jullie steun en samenwerking krijgen voor dit oprechte en ludieke initiatief.

Onze bijzondere dank

Voor onze Donateurs

Zonder hun was dit initiatief niet mogelijk geweest.

Vragen of wil je deelnemen aan dit initatief?

We nemen graag contact met je op.

Korton Group B.V.

Pondweg 1
2153 PK Nieuw-Vennep
023 555 50 60

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]