Continuïteit dienstverlening bij
Corona virus uitbraak

Maandag 16 maart 2020

Korton volgt de berichtgeving rondom de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus nauwlettend. Ter bescherming van onze medewerkers en de borging van onze dienstverlening volgt Korton de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM en hebben wij afgelopen periode reeds diverse aanvullende maatregelen genomen. Deze zijn per afgelopen weekend verder aangescherpt dan wel aangevuld met onderstaande maatregelen:

 • Op locatie van de klant worden alleen nog Prio1 werkzaamheden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop worden onderling afgestemd.
  In dergelijke gevallen wordt met de klant afgestemd hoe ter plaatse veilig te handelen.
 • Beheerwerkzaamheden op locatie van de klant worden nu, zoveel als mogelijk, op afstand uitgevoerd. U wordt hierover gebeld door de planning.
 • Overleggen met klanten worden in samenspraak zoveel mogelijk omgezet naar telefonische- of video-conferentie.
 • Klanten die extra thuiswerk mogelijkheden aanvragen (VPN toegang en/of extra apparatuur) worden met verhoogde prioriteit geholpen. Klanten waarvoor wij al het werkplek beheer uitvoeren kunnen we om technische redenen het snelste helpen.
  • Aanvragen voor extra VPN toegang kunt u via onze servicedesk indienen.
 • Kortonners werken zoveel als mogelijk thuis en zijn hiervoor uitstekend geoutilleerd.
 • Per afdeling wordt bepaald hoe te handelen in geval er een lockdown door de overheid wordt afgeroepen.

 

Indien u vragen heeft hoe u uw eigen organisatie (technisch) kan faciliteren voor thuiswerken kunt u contact opnemen met uw accountmanager of servicemanager. Lees hier meer over ‘Thuiswerken en online veiligheid’.

Met deze maatregelen gaat onze dienstverlening gewoon door zoals u deze van ons mag verwachten.

26 februari 2020

In Europa (Italië, Spanje, Frankrijk) zien we wat de impact is op de samenleving als, door een uitbraak van het Corona virus, gebieden worden afgesloten en reizen onmogelijk wordt gemaakt. Wij zijn ons bewust van de risico’s voor de continuïteit van onze dienstverlening aan u. Om de continuïteit van onze diensten aan u zoveel mogelijk te borgen in geval Nederland wordt getroffen treffen wij in een dergelijke situatie diverse maatregelen:

 • Medewerkers gaan zoveel mogelijk vanuit huis werken.
 • Medewerkers krijgen (hygiëne)instructies conform de richtlijnen van het RIVM
 • Wij verstrekken middelen voor persoonlijke hygiëne aan onze medewerkers.
 • Bezoeken van klanten wordt waar mogelijk voorkomen.
  • Faciliteiten om videoconferencing te gebruiken i.p.v. fysiek bezoek zijn voldoende beschikbaar en in diverse technische smaken.
  • Beheer van klantomgevingen wordt op afstand uitgevoerd.
  • Indien het toch gewenst is op locatie werkzaamheden uit te voeren, bepalen wij in overleg de mogelijkheden en te nemen maatregelen.
 • De diensten die wij vanuit onze datacenters leveren, worden standaard op afstand bewaakt en beheerd.

Het moment dat wij deze maatregelen (of een deel ervan) activeren is afhankelijk van de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid.

Indien uw medewerkers nog niet (allemaal) op afstand kunnen werken en u dit wel wilt inregelen kunt u contact opnemen met een van onze servicemanagers via ons algemene telefoonnummer. Wij vertrouwen u hiermee op dit moment afdoende te hebben geïnformeerd. Mocht nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Frank van Boven (Sales Manager) via 06 4086 0703 of een mail sturen aan info@korton.nl.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay