Transvision

Dat er een ketenreis berekend kan worden met Korton Regie is uniek! Klanten zijn ook erg positief over het Valys-vervoer en de diverse opties die nu worden geboden.

Marlies Meesters was bij Transvision betrokken bij de productontwikkeling en heeft veel contact met (nieuwe) opdrachtgevers.

Marlies Meesters: “De core business van Transvision is het regisseren van het vervoer. We hebben een landelijk dekkend netwerk van ongeveer 130 vervoerders. Met dit trouwe netwerk aan vervoerders staat Transvision garant voor kwalitatief goede vervoerders voor haar klanten. Voor onze klanten regisseren we het zorgvervoer en het zakelijk vervoer. Maar ook voor de NS regelen we onder andere de AVG (Assistentie Verlening Gehandicapten).” Sinds 2012 wordt gebruik gemaakt van het internetplatform Korton Regie, een webbased oplossing voor de regie van het vervoer. Maar er kan ook allerlei informatie uit Korton Regie worden gehaald en de facturatie (tussen opdrachtgever, Transvision en vervoerders) verloopt automatisch via Korton Regie. “De toegevoegde waarde van Transvision is dat haar klant maar één contactpersoon en één factuur heeft. Bovendien ontvangen de klanten van Transvision uitgebreide managementinformatie en andere extra informatie.”

In 2012 werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor het Valys-vervoer. Marlies Meesters: “Een belangrijke eis in het bestek van het ministerie van VWS was dat er een ketenreis in moest komen en de mogelijkheid van AVG moest hierbij beschikbaar zijn. Dit allemaal om het OV meer te stimuleren. Maar hoe ga je mensen de trein in krijgen? Er zijn voor deze groep namelijk veel drempels om de trein te vermijden zoals de drukte en onbekendheid met het gebruik van de OV chipkaart. Veel van de Valys-reizigers zijn namelijk 75+ en hebben weinig ervaring met reizen met de trein en de nieuwe techniek.”

Een team van Transvision is gaan brainstormen over hoe deze drempels weggenomen kunnen worden. Naast de standaard vormen met alleen taxi (Valys Basis) of taxi in combinatie met trein (Valys Vrij) is er een tussenvorm bedacht: Valys Begeleid. Deze vorm is ook een combinatie van taxi en trein, maar dan met begeleiding. Op 30 treinstations kunnen reizigers deze begeleiding krijgen. Dit bestaat uit een Reisassistent die de reiziger van de taxi naar de trein begeleidt, helpt met in- en uitchecken met de OV chipkaart en een Valys Reismaatje. Dit laatste is een apparaat met GPS die de locatie bijhoudt en waarmee de reiziger contact kan opnemen met de CVL (Centrale Verkeersleiding). De Reisassistent legt ook uit hoe het allemaal werkt en kan eventuele vragen van de reiziger beantwoorden. Voor reizigers die nog meer hulp nodig hebben, zijn er ook vrijwilligers opgeleid,de zogenaamde Valys Ambassadeurs, die de hele treinreis meegaan en hen gezelschap houden.

Bericht delen:

“Als reizigers een paar keer met Valys Begeleid hebben gereisd en weten hoe het werkt, kunnen ze daarna zelf met de trein reizen (Valys Vrij),” aldus Marlies Meesters. Net als bij Valys Begeleid worden bij deze vorm ook altijd de aansluitingen in de gaten gehouden, zodat de taxi wacht als de trein bijvoorbeeld vertraging heeft. Een ander voordeel voor de reiziger is dat men een business variant van de OV chipkaart kan gebruiken. Deze hoeft nooit opgeladen te worden en de factuur wordt achteraf naar de klant gestuurd. Dit idee moest natuurlijk ook technisch haalbaar zijn. Transvision heeft het idee voorgelegd aan Korton. “Daarbij beschikte Korton over het bestek, dus zij wist hoe het systeem daarop aangepast moest worden.” Korton kwam met een functioneel voorstel met daarin alle functionaliteiten en een ontwerp van de schermen. “De printscreens in het ontwerp gaven een goed beeld,” volgens Marlies Meesters. “Bovendien kwam het grotendeels overeen met de verwachtingen van Transvision. Hierdoor en door de lange samenwerking met Korton was het een logische stap om samen het Valys project te gaan doen.”

Transvision heeft de aanbesteding gewonnen en vanaf 1 januari 2014 voeren ze Valys ook uit met behulp van Korton Regie. Door het binnenhalen van deze opdracht is het bedrijf enorm gegroeid (van 9 naar meer dan 200 medewerkers) en is daarom eind 2013 verhuisd van Gorinchem naar een groter pand in Capelle a/d IJssel. Voor het Valys project zijn in Korton Regie aanpassingen gedaan en nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals de ketenreis. “Dat er een ketenreis berekend kan worden met dit systeem is uniek!” volgens Marlies Meesters.

“Er is hierin goede samenwerking tussen Korton en Transvision om deze zaken op te pakken en het product verder door te ontwikkelen. Voor de medewerkers is het ook belangrijk dat zij gehoord worden en dat er wat met hun feedback wordt gedaan.” Het boeken van een reis kan men op meerdere manieren doen. Bijvoorbeeld via een boekingswebsite. Maar ook via de telefoon. In het laatste geval voert de telefonist de boekingen in in het systeem en krijgt drie opties in beeld, voor Valys Basis, Vrij en Begeleid. Daarbij geven zij uiteraard uitleg over deze verschillende vormen en wat de ‘spelregels’ hierbij zijn.

Daarnaast werkt de CVL met Korton Regie. Zij houden hierop de actielijst bij met incidenten. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een melding als een trein vertraagd is bij een geboekte ketenreis. Zij kunnen dan de betreffende vervoerder hiervan op de hoogte stellen. Maar ook als de verwachte aankomsttijd van de taxi niet aansluit op de vertrektijd van de trein (doordat hij bijvoorbeeld in de file staat) krijgt de CVL ook een melding. Zij kunnen hier proactief op bijsturen en een nieuw reisplan berekenen.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay